Bij binnenkomen in de praktijk:

 • DRAAG UW MONDMASKER CORRECT
 • ONTSMET UW HANDEN MET ALCOGEL
 • RESPECTEER 1,5 METER AFSTAND
 • MAXIMUM 4 PERSONEN IN DE WACHTZAAL

En rentrant le cabinet:

 • PORTEZ VOTRE MASQUE CORRECTEMENT
 • DESINFECTEZ LES MAINS A L'ALCOGEL
 • RESPECTEZ LES 1,5 METRES DE DISTANCE
 • PAS PLUS DE 4 PERSONNES DANS LA SALLE D'ATTENTE

Alle consultaties zijn op afspraak.

 • U bent vrij te kiezen bij welke arts u wil consulteren. Is uw arts niet beschikbaar of afwezig, dan kan u steeds terecht bij één van de collega's. Wij beschikken over een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier, elke arts kan u zo verder helpen.
 • Indien u met meerdere personen wenst te komen, maakt u voor elke persoon afzonderlijk een afspraak.
 • Wij voorzien 15-20 minuten per patiënt, indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve dit te melden aan de secretaresse.
 • Indien de online agenda volzet is en u een dringende afspraak nodig acht, kan u steeds telefonisch contact nemen.
Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn zeer tijdrovend en minder geschikt om patiënten te onderzoeken en hun gezondheidstoestand te beoordelen. Wij trachten huisbezoeken zoveel mogelijk te beperken tot patiënten die zich niet meer tot bij ons kunnen verplaatsen.

Toutes consultation sont sur rendez-vous

 • Vous êtes libre de choisir le médecin chez qui vous consultez. Si votre médecin n'est pas disponible ou absent, vous pouvez toujours consulter une des collègues. Nous avons un dossier médical éléctronique commun, chaque médecin peut donc vous aider.

 • Si vous souhaiter consulter pour plusieurs personnes, prenez un rendez-vous séparé pour chaque personne.

 • Nous prévoyons 15 à 20 minutes par patient, si vous pensez avoir besoin de plus de temps, veuillez mentionner ceci à la secrétaire.

 • Si jamais l'agenda en ligne est complet et que vous pensez avoir besoin d'un rendez-vous en urgence, vous pouvez toujours prendre contact par téléphone.


Visites à domicile

Les visites à domicile nous prennent beaucoup de temps et sont moins appropriées pour examiner des patients et évaluer leurs état de santé. Nous essayons de limiter les visites à domicile pour les patients qui ne peuvent plus se déplacer jusque chez nous.